ד”ר אהרון בר-עוז, אוניברסיטת חיפה

הזמנו אותך להרצות בפני “הקהילה ומנהיגות מתנדבת” באוניברסיטת חיפה.
כמובן, כדרכך בקודש, ההרצאה ניתנה בהתנדבות.  אין זו הרצאה פרונטאלית רגילה, אלא רב-שיח בינך לבין הקבוצה במשך שעתיים וחצי.
המשתתפים שנחשפו בפניך, חייכו, צחקו ואני מקווה שאף הפנימו כיצד לשפר את התקשורת בינם לבין הסובבים אותם.